ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณถนนหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK