ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมทางเดินเท้าและรางกันตก บริเวณหลังโรงเรียนวัดลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 18 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK