ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก บริเวณหลังโรงเรียนวัดลุ่ม

วันที่เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK