ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหรือซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5903 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 03 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK