ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหรือซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6628 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 02 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK