ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 02 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK