ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)

วันที่เผยแพร่ 28 พ.ย. 2562

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)

รายละเอียด CLICK