ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่พนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562

รายละเอียด CLICK