ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562

รายละเอียด CLICK