ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 16 ต.ค. 2562

รายละเอียด CLICK