ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, รางวี ซอยเลียบคลองโขน (บริเวณบ้านเลขที่ 18/34 ถึง 19/42) หมู่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 04 ต.ค. 2562

รายละเอียด CLICK