ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ (แบบ สด.39)

วันที่เผยแพร่ 03 ต.ค. 2562

ประกาศ (แบบ สด.39)

ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในกำหนดหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร รายละเอียด CLICK