ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK