ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 24 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK