ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ขนาดที่ดินประมาณ 1 ไร่ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK