ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK