ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น) จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 11 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK