ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถมที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนยิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 09 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK