ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 2)

วันที่เผยแพร่ 05 ก.ย. 2562

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 2)

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ร่างประกาศราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562  หากท่านมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ โดยส่งข้อวิจารย์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

รายละเอียด CLICK