ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 04 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK