ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึงลำกระโดง หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 03 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK