ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย)

วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2562

รายละเอียด CLICK