ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 14 ส.ค. 2562

รายละเอียด CLICK