ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบฉีดล้างถนนหมายเลขทะเบียน บบ 3733 นบ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-58-0006 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 05 ส.ค. 2562

รายละเอียด CLICK