ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น 1 ถึง ชั้น 4

วันที่เผยแพร่ 31 ก.ค. 2562

รายละเอียด CLICK