ข่าวประกวดราคา

(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 25 ก.ค. 2562

รายละเอียด CLICK