ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 22 ก.ค. 2562

รายละเอียด CLICK