ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอย 3 เชื่อมกับซอยโรงหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 05 ก.ค. 2562

รายละเอียด CLICK