ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่เผยแพร่ 05 ก.ค. 2562

แจ้งปิดระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง  แจ้งปิดระบบเพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชชน ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 20.00 น. ซึ่งจะมีผลกระทบกับการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน