ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณธนากร 1 ซอย 2,2/1,2/2,2/3,2/4 ตำบลวักชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ 02 ก.ค. 2562

รายละเอียด CLICK