ข่าวประกวดราคา

(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2562

รายละเอียด CLICK