ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 14 มิ.ย. 2562

รายละเอียด CLICK