ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

วันที่เผยแพร่ 06 มิ.ย. 2562

การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศ เรื่อง ร่างมาตรการรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ CLICK

เสนอแนะได้ทาง CLICK