ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทซบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 25 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK