ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK