ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยอาหาศหายใจ (SCBA) จำนวน 2 ชุด งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK