ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดฉีดโฟมดับเพลิงแบบสะพายหลัง) จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK