ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน บบ 4198 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 10 พ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK