ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๑๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 10 พ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK