ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๔๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 10 พ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK