ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ลำกระโดงผู้ใหญ่สำองค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 25 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK