ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562

รายละเอียด CLICK

ดูแล , ผู้สูงอายุ , ที่บ้าน