ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562

รายละเอียด CLICK

เทศบัญญัติ , ให้บริการเลี้ยง , และดูแลเด็กที่บ้าน