ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์เผือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 11 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK