ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 11 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ