ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 (ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 4 ร้าน)

วันที่เผยแพร่ 11 เม.ย. 2562

ขอความร่วมมือในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 (ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 4 ร้าน)

รายละเอียด CLICK

วันแรงงานแห่งชาติ , ออกร้าน