ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK

ยกเลิกประกวดราคา , ลอกคลอง , ลอกท่อระบายน้ำ