ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมราชการไทยโปร่งใสร่วมกันต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 02 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK