ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 เม.ย. 2562

รายละเอียด CLICK