ข่าวประกวดราคา

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562Download